ONLINE MARKETING AUDIT

- Attentie mede-ondernemer -

Verlies je nog steeds omzet en klanten door gaten in je online marketing? Je website, sociale media en Google ranking zijn belangrijker dan ooit.

Zonder een goede audit is uw bedrijf als een lekkende emmer, hoe hard u ook probeert, u krijgt hem nooit vol!


Onze passie is marketing en de sensatie van een goed geplande jacht op de perfecte klanten.


Als er een probleem is dat kan worden opgelost, zijn wij de eerste om het voor u te vinden!


Voor een gelimiteerde tijd controleren we GRATIS en handmatig uw online voetafdruk!

Are you still losing cashflow and customers to unpatched holes in your website, social media, or search engine ranking?

Without a proper audit, your businesses presence online is like a leaky bucket!


Our passion is business development and the thrill of a well-planned hunt.

If there's a problem that can be solved, we'll be the first to find it for you!


For a limited time we're offering to manually audit your online footprint!

We willen je graag helpen!

Hey, Ik ben Dennis Matthijs.


We specialiseren ons in de groei van bedrijven zoals dat van jou. We verhogen uw omzet en klantenbasis aan de hand van bewezen marketing strategieën.


Let's start with an audit of your current marketing so we have a clear roadmap of where you're currently missing out.


Laten we beginnen met een audit van uw huidige marketing, zo krijg jij een duidelijk beeld van waar er momenteel mogelijks iets misloopt, of beter kan.


Dennis Matthijs

Wat doen we tijdens een Audit

Website Design & Development

Een goed gebouwde website zal niet alleen uw doelgroep aanspreken, maar hen ook helpen om snel nuttige informatie over uw producten en diensten te vinden. Hierdoor kunnen ze zo snel mogelijk de antwoorden krijgen die ze nodig hebben en het koopproces beginnen.


Levert uw website consequent nieuwe klanten op voor uw bedrijf? Zo niet, laat ons u dan vertellen waarom!

Website Design & Development

A properly built website will not only engage your target customer, but help them to quickly identify useful information about your products and services. This will allow them to get the answers they need as quickly as possible and begin the buying process.


Is your website consistently producing new customers for your business? If not, let us tell you why!

Search Engine Optimization (SEO)

Vrijwel al het online koopgedrag begint met een zoekopdracht op een platform zoals Google.


Als uw bedrijf niet bovenaan de zoekresultaten staat, kunt u net zo goed niet bestaan!


We hebben met tal van bedrijven gewerkt en controleren graag uw online aanwezigheid en geven u de informatie die u nodig hebt om dit op te lossen.

Search Engine Optimization (SEO)

Almost all purchasing behavior online will begin with a search on a platform like Google.


If you're business is not found at the top of the search results, you might as well not exist!


We've worked with 100's of businesses and are happy to audit your online presence and give you the information you need in order to fix this.

Paid Advertising

De kans is groot dat uw concurrenten betaalde advertenties plaatsen en dat zou u dat ook kunnen doen.


Het mooie van advertenties is dat de kans dat de bezoekers die erop klikken ook kopen tot 50% groter is.


Als u een klein beperkt bedrag (vb: €5) uitgeeft om een ​​klant binnen te halen, en zij kopen iets dat een veelvoud kost (vb:€500-€5000), dan is dat een behoorlijk rendement op uw investering - uw bedrijf zou kan zo een voorspelbare omzet generen!


We kijken graag naar uw advertenties of voeren zelfs marktonderzoek uit om u op weg te helpen!

Paid Advertising

Chances are that your competitors are running paid advertising and you should be too.


The great thing about these ads is that visitors who click on them are 50% more likely to purchase than those who do not.


If you spend $5 to bring in a customer, but they purchase something for $50, thats a 900% return on your investment–your business would basically print money!


We'd love to look at your ads or even run market research to get your started!

Reputation Marketing

Hoe vaak heb je de beoordelingen van een bedrijf gecontroleerd voordat je een aankoop deed? Vandaag doet we dat allemaal. 😊


Maar liefst 60% van de consumenten zegt dat negatieve beoordelingen ervoor zorgden dat ze geen gebruik wilden maken van een bedrijf.


Daarom heb je een systeem nodig om niet alleen meer goede recensies van je klanten te krijgen, maar ook om ervoor te zorgen dat je een manier hebt om negatieve feedback tegen te gaan – het gebeurt! 😞


Onze reputatiemarketing helpt bij het opbouwen van vertrouwen in de harten van uw klanten, zodat ze niet bang zijn om contact op te nemen!

Reputation Marketing

How many times have you checked the reviews of a business before making a purchase? Don't worry, we all do 😊


Remember that 60% of consumers say that negative reviews made them not want to use a business.


That's why you need a system to not only get more good reviews from your customers, but also to make sure that you have a way to counter negative feedback– it happens!


Our reputation marketing helps build trust in the hearts of your customers so that they aren't afraid to reach out!

Email Marketing

E-mail marketing is een belangrijk onderdeel van elke online marketing... jammer genoeg zit het bij de meeste bedrijven en zelfstandigen fout.


Als u geen e-mailadressen van uw klanten verzamelt, is dat een gigantisch gat in uw bedrijf of marketing emmer!


Door zo nu en dan een e-mail te sturen over belangrijke updates van uw bedrijf of speciale promoties, zullen de mensen die al tevreden waren terugkomen! Help ze wel even herinneren aan je bestaan.


Denk er eens over na, ze hebben hun hand al opgestoken en wachten gewoon om weer van je te horen.


Laat het ons voor u regelen.


Social Media Management

Sociale media is snel een van de belangrijkste elementen van succesvolle digitale marketing geworden.


Een goede setup helpt je om contact te maken met klanten, de naamsbekendheid te vergroten en je verkopen en leads te stimuleren.


De meeste bedrijfseigenaren hebben niet de tijd om te begrijpen waarom deze tak van een bedrijf zo goed werkt, maar daar kunnen we u bij helpen.

Social Media Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Email Marketing

This is a big one that most businesses get wrong.


If you don't know this, let me be the first to tell you that if you're not collecting email addresses from your customers that your business probably has a pretty massive hole in it!


By sending an email out every now and then about important updates to your business or special promotions will bring back people who already love you!


Think about it, they've already raised their hand and are just waiting to hear from you again.


Let us take care of this for you.

Social Media Management

Social media has quickly become one of the most important elements of successful digital marketing.


A proper setup will help you to connect with customers, increase brand awareness, and boost your sales and leads.


Most business owners don't have the time to understand what makes this arm of a business work so well, but that's where we come in.

Wat anderen over onze zeggen!

"Extreem professioneel, geduldig en efficiënt!"

Team Made Digital Marketing

Copyright © 2022. All Rights Reserved.

Terms & Conditions

Privacy Policy

This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, This site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.


IMPORTANT: Earnings and Legal Disclaimers


Earnings and income representations made by Team Made, teammade.be, teammade.ai and their advertisers/sponsors (collectively, "Team Made Marketing") are aspirational statements only of your earnings potential. The success of Team Made, testimonials and other examples used are exceptional, non-typical results and are not intended to be and are not a guarantee that you or others will achieve the same results. Individual results will always vary and yours will depend entirely on your individual capacity, work ethic, business skills and experience, level of motivation, diligence in applying the methods by Team Made, the economy, the normal and unforeseen risks of doing business, and other factors.


The Team Made Marketing Programs, and Team Made individually, are not responsible for your actions. You are solely responsible for your own moves and decisions and the evaluation and use of our products and services should be based on your own due diligence. You agree that Team Made Marketing program are not liable to you in any way for your results in using our products and services. See our Terms & Conditions for our full disclaimer of liability and other restrictions.


The Team Made Marketing Programs, including Team Made personally, may receive compensation for products and services they recommend to you. Team Made personally uses a recommended resource unless it states otherwise. If you do not want the Team Made Marketing and Team Made to be compensated for a recommendation, then we advise that you search online for the item through a non-affiliate link.


Do you have questions about any of the Team Made Marketing Programs? Are you wondering if the programs will work for you? Give us a call at 808-280-4254. We will be happy to discuss your goals and how the Team Made Marketing program may help you.


Team Made Marketing,

info@teammade.be

Maisstraat - Gent